บริการรับสร้างอาคารที่ดีที่สุดที่กลั่นจากประสบการณ์ออกแบบ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กว่า 20 ปี ของทีมงาน EM Group

WHY EM BUILD?

ออกแบบด้วยทีมงานออกแบบมืออาชีพ

EM Build ออกแบบด้วยทีมงานสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง มั่นใจได้ว่าจะได้อาคารที่ตอบทุกโจทย์ที่ต้องการ

แข็งแรง รวดเร็ว

EM Build เน้นการก่อสร้างด้วยระบบ DfMA (Design for Manufacturing and Assembly) เน้นการผลิตชิ้นส่วนหลักในโรงงาน ทำให้ควบคุมคุณภาพได้ดี ลดปัญหาเรื่องคุณภาพแรงงาน และลดเวลาการก่อสร้างหน้างาน

ประหยัดพลังงาน

อาคารของ EM Build จะถูกออกแบบการป้องกันความร้อนและการใช้พลังงานให้เหมาะสม เพื่อต้นทุนการใช้พลังงานอาคารที่ดีที่สุด

ยั่งยืน คุ้มค่า

EM Build เน้นการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาต่ำ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้อาคารที่ยั่งยืนในราคาสุดคุ้ม

PROCESS OF EM BUILD

1. รับทราบความต้องการ

ทีมสถาปนิกของ EM Build นัดหมายเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้า

2. เสนอค่าออกแบบและค่าก่อสร้างที่เป็นไปได้

นำความต้องการกลับมาศึกษา เพื่อนำเสนอค่าก่อสร้างที่เป็นไปได้พร้อมค่าออกแบบ

3. ชำระค่ามัดจำและจัดทำแบบเพื่อประเมินราคา

ลูกค้าชำระค่ามัดจำบางส่วนของค่าออกแบบ เพื่อให้จัดทำแบบเพื่อประเมินราคา

4. ออกแบบและปรับปรุงให้อยู่ในงบประมาณ

ออกแบบเพื่อประเมินราคาโดยทีมงานมืออาชีพให้เป็นไปตามงบประมาณและความต้องการ

5. เสนอราคาเพื่อตัดสินใจจ้างก่อสร้าง

ตัดสินใจจาก 3 ทางเลือก 1) จ้างก่อสร้าง 2) จ้างทำแบบก่อสร้าง หรือ 3) ยุติการทำงานที่แบบเพื่อประเมินราคา

6. ส่งมอบงาน

ส่งมอบอาคาร แบบก่อสร้าง หรือแบบเพื่อประเมินราคา ตามการตัดสินใจในข้อ 5

CONTACT PERSON

บอม

พงษ์พิทักษ์ หงษ์ทอง

General Manager


Tel: 088-088-0025

Email: pongpitag@maxcon.co.th

มิน

วรกร คชเสนี

Executive Director


Tel: 082-962-4565

Email: Worakorn@maxcon.co.th

OUR AFFILIATES

PROJECT REFERENCE

EM GROUP BUILDING

CLIENT : EM Group

LOCATION : เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี

AREA : 1,000 sqm.

BUDGET : 18MB

COMPLETION : 2019

อาคารออฟฟิศ 3 ชั้น ของ EM Group และบริษัทในเครือ ภายใต้แนวความคิดในการออกแบบและก่อสร้างแบบ DfMA (Design for Manufacturing and Assembly) ที่เน้นการผลิตชิ้นส่วนอาคารจากโรงงานมาประกอบแทนการก่อสร้างหน้างานทั้งหมด ช่วยให้ควบคุมคุณภาพได้ดี ลดปัญหาและเวลาการก่อสร้างหน้างาน


เลือกใช้วัสดุยั่งยืน ดูแลรักษาง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย


โครงสร้างหลักของอาคารเป็นเสา-คานเหล็กสำเร็จรูปแบบ Corrugated Web Beam ช่วยลดน้ำหนักของวัสดุและตัวอาคาร พ่นสีทนไฟ ช่วยลดการดูแลรักษานานเป็น 10 ปี


ผนังอาคารด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็น Double-skin facade เพื่อให้ผนังภายนอกรับความร้อน มี Layer ของ air gab เป็นเสมือนฉนวนลดการกระจายความร้อนสู่ด้าในอาคาร


ฝ้าอาคารเป็นเหล็กเคลือบแล้วปูด้วยฉนวนที่ทำหน้าที่กันความร้อนและดูดซับเสียง ปิดทับหลังคาด้วยเหล็กเคลือบที่มีค่ากันความร้อน U=0.22 W(m2 k) มีค่ากันเสียงที่ STC 150 และติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานให้กับอาคารอีกด้วย

timelapse2.mp4

Timelapse

Perspective

Perspective

ทางเข้าอาคาร

โถงบันได

ภายในอาคาร

MUSIC SPACE SCHOOL

CLIENT : โรงเรียนดนตรี Music Space

LOCATION : บางมด, กรุงเทพมหานคร

AREA : 760 sqm.

BUDGET : 10.4MB

COMPLETION : 2022

าคารโรงเรียนดนตรี พร้อมบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่เป็นอาคารสาธารณะ ส่วนชั้น 3 เป็นพื้นที่พักอาศัย เน้นการออกแบบพื้นที่การใช้งานเพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้งาน ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ


ในขั้นตอนการวางแผน พัฒนาแบบโครงการ Music Space School ใช้ อาคาร EM Group เป็นต้นแบบในด้านเทคนิคการก่อสร้างและการเลือกใช้วัสดุ แต่ช่วงก่อนเริ่มการก่อสร้างเกิดเหตุการณ์ราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างกะทันหัน (เกือบ 3 เท่าจากปี 2019) ทำให้โครงการตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างหลักจากโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปเป็นการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Conventional แทน คงไว้แค่พื้นและผนังระบบ Precast ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2 เดือน แลกกับต้นทุนโดยรวมที่ประหยัดลงไปได้เกือบ 5%

Perspective

BIM Model

Construction