Architectural Design

Architectural Design

บริการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยทีมงานสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารสาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า, โรงแรม, คอนโดมิเนียม, โครงการ mixed-use, โรงเรียน ฯลฯ มาแล้วอย่างมากมายทั้งในภูมิภาคอาเซียน จีน และตะวันออกกลาง

MORE CONTENT COMING SOOOOON!

We are currently in the midst of updating our site. Please check back soon for more content.